Skip to main content

1. Pagrindinės sąvokos
1.1. Internetinė svetainė www.madingipapuosalai.lt – papuošalų ir akmens gaminių elektroninė parduotuvė , esanti adresu www.madingipapuosalai.lt
1.2. Pirkėjas – juridinis ar fizinis asmuo, perkantis / nusipirkęs prekes www.madingipapuosalai.lt svetainėje.
1.3. Pardavėjas – UAB AUKESTA, įmonės kodas 181632585, registruotos buveinės adresas – Saulės g. 1-32 , Elektrėnai.
1.4. Taisyklės – naudojimosi www.madingipapuosalai.lt elektroninės parduotuvės prekių pirkimo taisyklės.

2. Bendrosios nuostatos
2.1. Šios Taisyklės įsigalioja asmeniui naršant Interneto svetainėje www.madingipapuosalai.lt . Asmuo, naudodamasis Interneto svetaine www.madingipapuosalai.lt pripažįsta, kad yra susipažinęs su šiomis Taisyklėmis, su jomis sutinka ir įsipareigoja jų laikytis.
2.2. Šios Taisyklės nustato naudojimosi Interneto svetaine www.madingipapuosalai.lt sąlygas gaunant informaciją apie prekes ir pateikiant informaciją Pardavėjui.
2.3. Pardavėjas pasilieka teisę bet kuriuo metu keisti šias Taisykles ir tokie pasikeitimai įsigalioja nuo jų paskelbimo internetinėje svetainėje www.madingipapuosalai.lt . Asmenims rekomenduojama visuomet susipažinti su naujausia šių Taisyklių versija.

3. Naudojimasis Internetine svetaine www.madingipapuosalai.lt .
3.1. www.madingipapuosalai.lt yra informacinio pobūdžio ir prekių pardavimo sistema, suteikianti galimybę Pirkėjams gauti informaciją apie esamas prekes, bei įsigyti prekes iš Pardavėjo .
3.2. Prekes įsigyti gali visi asmenys, turintys teisę ir galimybes sudaryti tokius sandorius, t. y. asmenys, kurių veiksnumas šioje srityje neapribotas, turintys technines galimybes atsiskaityti už prekes ir gauti prekes, bei besilaikantys šių Taisyklių reikalavimų.
3.3. Pirkėjas, norėdamas įsigyti Prekę, neturi registruotis www.madingipapuosalai.lt svetainėje. Pirkėjas tiesiog išsirenka norimą Prekę, pasirenka norimą kiekį, pateikia asmeninę informaciją ir savo galiojantį elektroninio pašto adresą, kitą Pardavėjo prašomą informaciją apie Pirkėją, duoda sistemos prašomus patvirtinimus ir sutikimus bei leidimą perduoti jo duomenis Pardavėjui.
3.4. Už Prekes Pirkėjas gali sumokėti naudodamasis Paysera integruotais elektroniniais mokėjimo būdais.
3.5. Už Prekes turi būti apmokėta iškart. Pavėlavęs apmokėti už Prekes , Pirkėjas prisiima riziką, kad Prekės nebus nusipirktos ir pateiktos.
3.6. Prekės Pirkėjui išduodamos tik sumokėjus pilną prekių kainą. Informacija apie Prekių kainas yra pateikiama internetinėje svetainėje Prekių pirkimo metu. Pirkėjui tinkamai atsiskaičius už Prekes, sugeneruota elektroninė sąskaita yra išsiunčiama Pirkėjo elektroninio pašto adresu. Pirkėjas yra atsakingas už tikslaus ir galiojančio elektroninio pašto adreso pateikimą. Pirkėjui pateikus netikslų ar negaliojantį elektroninio pašto adresą , ar pristatymo adresą, jis prisiima atsakomybę, kad Prekės jam gali būti neišsiųstos. Tokiu atveju dėl Prekių gavimo ar lėšų už Prekes atgavimą Pirkėjas turi kreiptis tiesiogiai į Pardavėją.

4. Pirkėjo teisės ir pareigos
4.1. Pirkėjas privalo:
4.1.1. Tinkamai ir laiku atsiskaityti su Pardavėju už įsigyjamas Prekes;
4.1.2. Teikti tikslius, išsamius ir teisingus duomenis;
4.1.3. Nepažeisti ir laikytis šių Taisyklių;
4.1.4. Apmokėti už Prekes jų užsakymo metu;
4.1.5. Prieš įsigyjant Prekes įsitikinti, kad visa informacija įvesta korektiškai, įskaitant kontaktinį mobilaus telefono numerį , elektroninio pašto adresą bei prekių pristatymo vietą , taip pat susipažinti su visa jam aktualia Prekių įsigijimo informacija;
4.2. Pirkėjui draudžiama:
4.2.1. Naudoti bet kokius prietaisus, programas ar programinę įrangą, kuri gali trukdyti tinkamam www.madingipapuosalai.lt interneto svetainės veikimui;
4.2.2. Atlikti bet kokius veiksmus kurie sudarytų neracionalią ar per didelę apkrovą www.madingipapuosalai.lt interneto svetainei.
4.3. Apie neteisėtą Pirkėjo veiklą bus informuojamos teisėsaugos institucijos.
4.4. Pirkėjas, naudodamasis www.madingipapuosalai.lt internetinės svetainės Prekių pirkimo sistema, prisiima visą atsakomybę už teikiamų duomenų teisingumą, išsamumą ir atitikimą tikrovei bei prisiima visus susijusius padarinius už tokių reikalavimų nesilaikymą.
4.5. Pirkėjai naudojasi interneto svetaine savo rizika. Pardavėjas negarantuoja ir nėra atsakingas už tai, kad Pirkėjams naudojantis interneto svetaine nekils jokių trukdžių ar problemų.

5. Pardavėjo atsakomybė
5.1. Pardavėjas neatsako už Paysera mokėjimų sistemos sutrikimus, atsiradusius ne dėl Paysera kaltės, neatlygina dėl šių sutrikimų atsiradusios žalos.

6. Kitos sąlygos
6.1. Dėl techninių kliūčių ar esant kitoms aplinkybėms www.madingipapuosalai.lt internetinė svetainė bei galimybė įsigyti Prekes gali būti sustabdyta ar nutraukta.
6.2. Visi ginčai sprendžiami derybų būdu. Jei taikiomis derybomis nepavyksta išspręsti kilusių ginčų, jie, neatsižvelgiant į galimus galiojančių įstatymų nuostatų prieštaravimus, bus sprendžiami vadovaujantis galiojančiais Lietuvos Respublikos įstatymais ir tik Lietuvos Respublikos teismuose.

lt_LT